بیوتروریسم ایرانیان گمانه یا واقعیت؟

بیوتروریسم ایرانیان گمانه یا واقعیت؟
با درگذشت وی در مدتی کوتاه شنیده هایی مبنی بر معرفی حمله بیوتروریسم به عنوان دلیل مرگ دادمان در گوشه و کنار شبکه های اجتماعی مخابره شد.
به گزارش خبرآنلاین، شناسایی «حمله بیوتروریسم» به عنوان دلیل بروز سرطان فرزند شهید دادمان، سخنی بود که در شبکه های اجتماعی شنیده و در میان کاربران دست به دست شد. روایتی که در فضای مه آلود شبکه های اجتماعی، یارای رد یا تأیید آن وجود ندارد.
مجتبی عرب مازار یزدی از جمله افرادی بود که با انتشار متنی در تلگرام مدعی ربودن و اجرای عملیات بیوتروریسم بر «دادمان» شد. او در متن …

بیوتروریسم ایرانیان گمانه یا واقعیت؟

با درگذشت وی در مدتی کوتاه شنیده هایی مبنی بر معرفی حمله بیوتروریسم به عنوان دلیل مرگ دادمان در گوشه و کنار شبکه های اجتماعی مخابره شد.
به گزارش خبرآنلاین، شناسایی «حمله بیوتروریسم» به عنوان دلیل بروز سرطان فرزند شهید دادمان، سخنی بود که در شبکه های اجتماعی شنیده و در میان کاربران دست به دست شد. روایتی که در فضای مه آلود شبکه های اجتماعی، یارای رد یا تأیید آن وجود ندارد.
مجتبی عرب مازار یزدی از جمله افرادی بود که با انتشار متنی در تلگرام مدعی ربودن و اجرای عملیات بیوتروریسم بر «دادمان» شد. او در متن …
بیوتروریسم ایرانیان گمانه یا واقعیت؟

خرید vpn از طریق بانک ملی

ورزشی