بمب گذاری کرج از شایعه تا واقعیت

بمب گذاری کرج از شایعه تا واقعیت
رزمایش مقابله با تهدیدات امنیتی در کرج روز گذشته در حالی برگزار شد که برای ساعاتی شایعه بمب گذاری در این شهر تبدیل به بحث داغ در فضای مجازی شد.
بعد از ظهر روز شنبه تِم فضای مجازی رنگ شایعه به خود گرفت کاربران کرجی در حالی که سعی می کردند گوی سبقت را از همدیگر بربایند سعی در پیشی گرفتن از یکدیگر برای ارسال خبری مبنی بر بمب گذاری در امامزاده حسن (ع) شدند. ساعت از ۱۵ گذشته بود که سیل پیام ها در تلگرام به راه افتاد که در کرج بمب گذاری شده و در پی آن صدها فرضیه، داستان و حکایت از مردمی که ناخواسته و نا …

بمب گذاری کرج از شایعه تا واقعیت

رزمایش مقابله با تهدیدات امنیتی در کرج روز گذشته در حالی برگزار شد که برای ساعاتی شایعه بمب گذاری در این شهر تبدیل به بحث داغ در فضای مجازی شد.
بعد از ظهر روز شنبه تِم فضای مجازی رنگ شایعه به خود گرفت کاربران کرجی در حالی که سعی می کردند گوی سبقت را از همدیگر بربایند سعی در پیشی گرفتن از یکدیگر برای ارسال خبری مبنی بر بمب گذاری در امامزاده حسن (ع) شدند. ساعت از ۱۵ گذشته بود که سیل پیام ها در تلگرام به راه افتاد که در کرج بمب گذاری شده و در پی آن صدها فرضیه، داستان و حکایت از مردمی که ناخواسته و نا …
بمب گذاری کرج از شایعه تا واقعیت

موسیقی