بعیدی نژاد: اقدامات آمریکا اثری بر برنامه های موشکی ایران ندارد

بعیدی نژاد: اقدامات آمریکا اثری بر برنامه های موشکی ایران ندارد
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به برخی اظهارات درباره اقدامات آمریکا علیه برنامه های دفاعی ایران، مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه اعلام موضع کرد.
«حمید بعیدی نژاد» امروز پنجشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: در حالی که مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. در صورتیکه دیگر این موضوع “اظهر من الشمس” …

بعیدی نژاد: اقدامات آمریکا اثری بر برنامه های موشکی ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به برخی اظهارات درباره اقدامات آمریکا علیه برنامه های دفاعی ایران، مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه اعلام موضع کرد.
«حمید بعیدی نژاد» امروز پنجشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: در حالی که مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. در صورتیکه دیگر این موضوع “اظهر من الشمس” …
بعیدی نژاد: اقدامات آمریکا اثری بر برنامه های موشکی ایران ندارد

بک لینک