برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان

برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان
رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد شدید از وضعیت برنامه ریزی برای صنعت سیمان کشور در سالهای گذشته از آن به عنوان «برنامه ریزی ماسه ای» یاد کرده و لزوم اتخاذ یک استراتژی مدون برای آن را خواستار شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محسن جلال پور، امروز در صفحه شخصی خود درشبکه اجتماعی تلگرام در یادداشتی با عنوان «برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان» چنین نوشته است: درخبرها خواندم مدیر عاملان شرکت های تولید کننده سیمان به توافق رسیده اند تا با سهمیه بندی تولید، مشک …

برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان

رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد شدید از وضعیت برنامه ریزی برای صنعت سیمان کشور در سالهای گذشته از آن به عنوان «برنامه ریزی ماسه ای» یاد کرده و لزوم اتخاذ یک استراتژی مدون برای آن را خواستار شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محسن جلال پور، امروز در صفحه شخصی خود درشبکه اجتماعی تلگرام در یادداشتی با عنوان «برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان» چنین نوشته است: درخبرها خواندم مدیر عاملان شرکت های تولید کننده سیمان به توافق رسیده اند تا با سهمیه بندی تولید، مشک …
برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان

دانلود فیلم خارجی