برداشت 18 هزار تن لیمو ترش از باغ های جویم لارستان

برداشت 18 هزار تن لیمو ترش از باغ های جویم لارستان
به گزارش صحبت این محصول پس از انتقال به کارگاه سورتینگ(بسته بندی) به بازارهای استان فارس و شهرستان های همجوار ارسال می شود که در سال جاری با افزایش 5 و 10 درصدی نسبت به پارسال پیش بینی می شود بالغ بر هجده هزار تن محصول لیموترش برداشت شود.
عامل این افزایش، بازدید مستمر و مدیریت تغذیه و کنترل آفات و توسعه های کارشناسان بوده است.شایان ذکر است بخش جویم دارای دو هزارو پانصد هکتار باغ های مرکبات از انواع مختلف می باشد.
کانال تلگرام خبرگزاری جویم: khabarjuyom@

برداشت 18 هزار تن لیمو ترش از باغ های جویم لارستان

به گزارش صحبت این محصول پس از انتقال به کارگاه سورتینگ(بسته بندی) به بازارهای استان فارس و شهرستان های همجوار ارسال می شود که در سال جاری با افزایش 5 و 10 درصدی نسبت به پارسال پیش بینی می شود بالغ بر هجده هزار تن محصول لیموترش برداشت شود.
عامل این افزایش، بازدید مستمر و مدیریت تغذیه و کنترل آفات و توسعه های کارشناسان بوده است.شایان ذکر است بخش جویم دارای دو هزارو پانصد هکتار باغ های مرکبات از انواع مختلف می باشد.
کانال تلگرام خبرگزاری جویم: khabarjuyom@
برداشت 18 هزار تن لیمو ترش از باغ های جویم لارستان

موبایل دوستان