برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویر

برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویر
به گزارش صاحب نیور به نقل از سفیرخور صبح امروز بر اثر برخورد یک کامیون حمل زنبور عسل با تابلوهای راهنمایی رانندگی روبروی درمانگاه شهر جندق، زنبور های این کامیون در سطح شهر پراکنده شدند و تابلوهای مذکور که حدود یک ماه از نصب آن می گذشت آسیب جدی دید.

دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز

برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویر

به گزارش صاحب نیور به نقل از سفیرخور صبح امروز بر اثر برخورد یک کامیون حمل زنبور عسل با تابلوهای راهنمایی رانندگی روبروی درمانگاه شهر جندق، زنبور های این کامیون در سطح شهر پراکنده شدند و تابلوهای مذکور که حدود یک ماه از نصب آن می گذشت آسیب جدی دید.

دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویر

بک لینک رنک 3