برخورد دوگانه با پیام رسان های داخلی و خارجی

برخورد دوگانه با پیام رسان های داخلی و خارجی
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ مهدی داوری مدیرعامل یک پیام رسان داخلی بابیان اینکه برخورد دوگانه ای که با پیام رسان های داخلی و خارجی می شود، از معضلاتی است که باعث شده پیام رسان های داخلی در کشور شکل نگیرد، اظهار کرد: برای مثال اصلاً برای پیام رسان های داخلی تبلیغات نمی شود، وقتی ما کانال پیام رسان خود را در اختیار صداوسیما برای استفاده خودشان قراردادیم، چون ایرانی هستیم یک قرارداد میلیاردی جلوی ما گذاشتند، درحالی که تلگرام و اینستاگرام و برخی نرم افزارهای خارجی را به راحتی تبلیغ و از آن …

برخورد دوگانه با پیام رسان های داخلی و خارجی

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ مهدی داوری مدیرعامل یک پیام رسان داخلی بابیان اینکه برخورد دوگانه ای که با پیام رسان های داخلی و خارجی می شود، از معضلاتی است که باعث شده پیام رسان های داخلی در کشور شکل نگیرد، اظهار کرد: برای مثال اصلاً برای پیام رسان های داخلی تبلیغات نمی شود، وقتی ما کانال پیام رسان خود را در اختیار صداوسیما برای استفاده خودشان قراردادیم، چون ایرانی هستیم یک قرارداد میلیاردی جلوی ما گذاشتند، درحالی که تلگرام و اینستاگرام و برخی نرم افزارهای خارجی را به راحتی تبلیغ و از آن …
برخورد دوگانه با پیام رسان های داخلی و خارجی

ماشین های جدید