برجام فرصت است یا راه حل؟!

برجام فرصت است یا راه حل؟!
به گزارش « عصر دنا » به نقل از مشرق، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:
تا دیروز آقای رییس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است – که به محض حصول معجزه خواهد کرد- اما امروز در بهترین حالت می گوید برجام تنها یک ” فرصت” است؛ و این یعنی ملت تا اطلاع ثانوی خیلی امید نداشته باشند چیزی گیرشان بیاید.
٤ ماه است که آقای روحانی می خواهد به لطائف الحیل به مردم بفهماند هنوز کارهای دیگری از جنس برجام باقی مانده اما هرگز صریح و صادقانه نگفته که چه در سر دارد: مذاکره با عربستان، روابط …

برجام فرصت است یا راه حل؟!

به گزارش « عصر دنا » به نقل از مشرق، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:
تا دیروز آقای رییس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است – که به محض حصول معجزه خواهد کرد- اما امروز در بهترین حالت می گوید برجام تنها یک ” فرصت” است؛ و این یعنی ملت تا اطلاع ثانوی خیلی امید نداشته باشند چیزی گیرشان بیاید.
٤ ماه است که آقای روحانی می خواهد به لطائف الحیل به مردم بفهماند هنوز کارهای دیگری از جنس برجام باقی مانده اما هرگز صریح و صادقانه نگفته که چه در سر دارد: مذاکره با عربستان، روابط …
برجام فرصت است یا راه حل؟!

فروش بک لینک