برای شهرت اطلاعات را منتشر کردم

برای شهرت اطلاعات را منتشر کردم
اعتماد| پسر 19 ساله سازنده روبات تلگرامی منتشر کننده اطلاعات خصوصی 20 میلیون مشترک ایرانسل، پس از دستگیری از سوی پلیس، انگیزه خود را «تلاش برای مشهور شدن» اعلام کرد. او چندی پیش روباتی ساخته بود که با وارد کردن شماره های مشترکین ایرانسل، اطلاعات خصوصی آنها از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی و آدرس منزل را لو می داد. به گفته پلیس فتا، این اطلاعات که از سه سال پیش از سوی فردی دیگر به سرقت رفت، پس از مدتی در اختیار متهم قرار گرفت و او با ساخت روبات، آنها را در تلگرام فاش کرد. متهم دانشجوی رشته نرم افزار د …

برای شهرت اطلاعات را منتشر کردم

اعتماد| پسر 19 ساله سازنده روبات تلگرامی منتشر کننده اطلاعات خصوصی 20 میلیون مشترک ایرانسل، پس از دستگیری از سوی پلیس، انگیزه خود را «تلاش برای مشهور شدن» اعلام کرد. او چندی پیش روباتی ساخته بود که با وارد کردن شماره های مشترکین ایرانسل، اطلاعات خصوصی آنها از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی و آدرس منزل را لو می داد. به گفته پلیس فتا، این اطلاعات که از سه سال پیش از سوی فردی دیگر به سرقت رفت، پس از مدتی در اختیار متهم قرار گرفت و او با ساخت روبات، آنها را در تلگرام فاش کرد. متهم دانشجوی رشته نرم افزار د …
برای شهرت اطلاعات را منتشر کردم

آپدیت نود 32 ورژن 7

ورزشی