بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
به گزارش خبرنگار شهرآراآنلاین، آیت الله سید احمد علم الهدی روز گذشته در خطبه های نماز مشهد در جوار بارگاه منور رضوی با تبریک میلاد امام باقر(ع) اظهار کرد: بیست فروردین ماه سالروز قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران در برابر تهاجم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسی آمریکا است که امام راحل آن را انقلاب دوم نامیدند.
وی افزود: امام بزرگوار پس اعلام قطع روابط آمریکا با ایران فرمودند ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ رابطه آمریکا با ما رابطه گرگ با میش است؛ این جمله راهبردی برای تمامی نسل ها، …

بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

به گزارش خبرنگار شهرآراآنلاین، آیت الله سید احمد علم الهدی روز گذشته در خطبه های نماز مشهد در جوار بارگاه منور رضوی با تبریک میلاد امام باقر(ع) اظهار کرد: بیست فروردین ماه سالروز قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران در برابر تهاجم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسی آمریکا است که امام راحل آن را انقلاب دوم نامیدند.
وی افزود: امام بزرگوار پس اعلام قطع روابط آمریکا با ایران فرمودند ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ رابطه آمریکا با ما رابطه گرگ با میش است؛ این جمله راهبردی برای تمامی نسل ها، …
بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

بک لینک رنک 7