با تخلفات در فضای مجازی برخورد شود/ سرعت پایین اینترنت شایسته ایران نیست

با تخلفات در فضای مجازی برخورد شود/ سرعت پایین اینترنت شایسته ایران نیست
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در صحن علنی امروز یکشنبه 13 تیر ماه بعد از اظهارات واعظی وزیر اطلاعات ضمن قدردانی از فعالیت این وزارتخانه طی سه سال گذشته اظهار داشت: زمانی که دنیا این مقدار بر روی ICT حرکت و پیشرفت می کند جایگاه ایران کجاست؟ آیا شرکتی های برای مطرح شدن داریم و یا اینکه تنها محصولات خارجی استفاده می کنیم؟
وی ادامه داد: یکی از نمایندگان به بنده اعلام کرد که تلگرام توسط انگلیسی ها اداره می شود و ما 80 درصد آن را ما استفاده می …

با تخلفات در فضای مجازی برخورد شود/ سرعت پایین اینترنت شایسته ایران نیست

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در صحن علنی امروز یکشنبه 13 تیر ماه بعد از اظهارات واعظی وزیر اطلاعات ضمن قدردانی از فعالیت این وزارتخانه طی سه سال گذشته اظهار داشت: زمانی که دنیا این مقدار بر روی ICT حرکت و پیشرفت می کند جایگاه ایران کجاست؟ آیا شرکتی های برای مطرح شدن داریم و یا اینکه تنها محصولات خارجی استفاده می کنیم؟
وی ادامه داد: یکی از نمایندگان به بنده اعلام کرد که تلگرام توسط انگلیسی ها اداره می شود و ما 80 درصد آن را ما استفاده می …
با تخلفات در فضای مجازی برخورد شود/ سرعت پایین اینترنت شایسته ایران نیست

اخبار کارگران