بانک مسکن ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان راه اندازی کرد

بانک مسکن ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان راه اندازی کرد
اخبار بانک: بانک مسکن در اقدامی نوآورانه و برای اولین بار در سیستم بانکی کشور ربات تلگرام را به منظور ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران و مخاطبان خود راه اندازی کرد.

بانک مسکن ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان راه اندازی کرد

اخبار بانک: بانک مسکن در اقدامی نوآورانه و برای اولین بار در سیستم بانکی کشور ربات تلگرام را به منظور ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران و مخاطبان خود راه اندازی کرد.
بانک مسکن ربات تلگرام برای پاسخ به نیاز مشتریان راه اندازی کرد

خرید vpn هات اسپات شیلد

استخدام