باشگاه استقلال: اینستاگرام خود را نبسته ایم

باشگاه استقلال: اینستاگرام خود را نبسته ایم
تلگرام رسمی باشگاه استقلال که زیر مجموعه روابط عمومی این تیم است ، خبر خصوصی شدن صفحه اینستاگرام باشگاه را تکذیب کرد.

باشگاه استقلال: اینستاگرام خود را نبسته ایم

تلگرام رسمی باشگاه استقلال که زیر مجموعه روابط عمومی این تیم است ، خبر خصوصی شدن صفحه اینستاگرام باشگاه را تکذیب کرد.
باشگاه استقلال: اینستاگرام خود را نبسته ایم

بک لینک قوی

موزیک سرا