بازداشت عامل مزاحمت تلگرامی در البرز

بازداشت عامل مزاحمت تلگرامی در البرز
«محمد قیومی» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه البرز، با تشریح جزئیات بازداشت فردی که با ایجاد مزاحمت تلفنی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی قربانیان خود در شبکه های اجتماعی کرده بود، گفت: این موضوع زمانی مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که شماری از شهروندان نظرآبادی از فردی به علت تهدید به انتشار عکس های شخصی آن ها در شبکه فضای تلگرام طرح شکایت کردند.
وی افزود: متهم که متولد یکی از شهرهای شرقی کشور است هم چنین با جعل تصاویر، عکس های مستهجن منتسب به قربانیان را در فضای مجازی منتشر م …

بازداشت عامل مزاحمت تلگرامی در البرز

«محمد قیومی» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه البرز، با تشریح جزئیات بازداشت فردی که با ایجاد مزاحمت تلفنی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی قربانیان خود در شبکه های اجتماعی کرده بود، گفت: این موضوع زمانی مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که شماری از شهروندان نظرآبادی از فردی به علت تهدید به انتشار عکس های شخصی آن ها در شبکه فضای تلگرام طرح شکایت کردند.
وی افزود: متهم که متولد یکی از شهرهای شرقی کشور است هم چنین با جعل تصاویر، عکس های مستهجن منتسب به قربانیان را در فضای مجازی منتشر م …
بازداشت عامل مزاحمت تلگرامی در البرز

گوشی موبایل