ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی +عکس

ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی +عکس
خلیج فارس: حجت الله ایوبی از دیدارش به همراه محمد علی موحد از عباس کیارستمی خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ رییس سازمان سینمایی در مطلبی با عنوان «نیت خیرمگردان که مبارک فالیست» نوشت:«اینک که عباس آقا کیارستمی سرحالتر شده، با خودم گفتم چه هدیه ای بهتر از نفس گرم استاد محمد علی موحد. به دامادش تلگرام کردم حس و حال عباس آقا را و خواستم که اگر ممکن است با راوی مقالات شمس به دیدارش برویم. و این پاسخ استاد موحد برایم از سوی داماد نازنینش ارسال شد که استاد فرمودند «نیت خیر مگردان که مبارک …

ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی +عکس

خلیج فارس: حجت الله ایوبی از دیدارش به همراه محمد علی موحد از عباس کیارستمی خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ رییس سازمان سینمایی در مطلبی با عنوان «نیت خیرمگردان که مبارک فالیست» نوشت:«اینک که عباس آقا کیارستمی سرحالتر شده، با خودم گفتم چه هدیه ای بهتر از نفس گرم استاد محمد علی موحد. به دامادش تلگرام کردم حس و حال عباس آقا را و خواستم که اگر ممکن است با راوی مقالات شمس به دیدارش برویم. و این پاسخ استاد موحد برایم از سوی داماد نازنینش ارسال شد که استاد فرمودند «نیت خیر مگردان که مبارک …
ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی +عکس

فروش بک لینک