ایوبی و موحد به دیدار کیارستمی رفتند

ایوبی و موحد به دیدار کیارستمی رفتند
روز گذشته، 21 فروردین، حجت الله ایوبی و محمدعلی موحد به دیدن عباس کیارستمی در بیمارستان رفتند. حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی پس از عیادت از کیارستمی در کانال تلگرامی خود نوشت: نیت خیرمگردان که مبارک فالیست اینک که عباس آقا کیارستمی سرحال تر شده، با خودم گفتم چه هدیه ای بهتر از نفس گرم استاد محمد علی موحد. به دامادش تلگرام کردم حس و حال عباس آقا را و خواستم که اگر ممکن است با راوی مقالات شمس به دیدارش برویم. و این پاسخ استاد موحد برایم از سوی داماد نازنینش ارسال شد که استاد فرمودند «نیت خیر مگردا …

ایوبی و موحد به دیدار کیارستمی رفتند

روز گذشته، 21 فروردین، حجت الله ایوبی و محمدعلی موحد به دیدن عباس کیارستمی در بیمارستان رفتند. حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی پس از عیادت از کیارستمی در کانال تلگرامی خود نوشت: نیت خیرمگردان که مبارک فالیست اینک که عباس آقا کیارستمی سرحال تر شده، با خودم گفتم چه هدیه ای بهتر از نفس گرم استاد محمد علی موحد. به دامادش تلگرام کردم حس و حال عباس آقا را و خواستم که اگر ممکن است با راوی مقالات شمس به دیدارش برویم. و این پاسخ استاد موحد برایم از سوی داماد نازنینش ارسال شد که استاد فرمودند «نیت خیر مگردا …
ایوبی و موحد به دیدار کیارستمی رفتند

فروش بک لینک