این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست + دریافت

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست + دریافت
گروه بین الملل: کانال تلگرام مرکز اسلامی امام علی(ع) وین، پایتخت اتریش کلیپ دو زبانه عزاداری حسینی را در آستانه محرم منتشر کرد.

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست + دریافت

گروه بین الملل: کانال تلگرام مرکز اسلامی امام علی(ع) وین، پایتخت اتریش کلیپ دو زبانه عزاداری حسینی را در آستانه محرم منتشر کرد.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست + دریافت

کانون نماز