«اینسپشن» تحلیل می شود

«اینسپشن» تحلیل می شود
نشست تحلیل فیلم «اینسپشن» برگزار می گردد.
به گزارش باشگاه اندیشه، موسسه تخصص ادبیات و مطالعات بینارشته ای بهاران هشتمین عصر فیلم را به تحلیل فیلم «اینسپشن» اختصاص می دهد.
در این نشست، شهرام مکری و پوریا ناظمی حضور خواهند داشت.
علاقه مندان می توانند پنجشنبه 10 تیر 1395، از ساعت 18 در موسسه بهاران حضور یابند.
نشانی موسسه بهاران: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه نوربخش، پلاک 21
شماره تماس: 88892228 و 88944906
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

«اینسپشن» تحلیل می شود

نشست تحلیل فیلم «اینسپشن» برگزار می گردد.
به گزارش باشگاه اندیشه، موسسه تخصص ادبیات و مطالعات بینارشته ای بهاران هشتمین عصر فیلم را به تحلیل فیلم «اینسپشن» اختصاص می دهد.
در این نشست، شهرام مکری و پوریا ناظمی حضور خواهند داشت.
علاقه مندان می توانند پنجشنبه 10 تیر 1395، از ساعت 18 در موسسه بهاران حضور یابند.
نشانی موسسه بهاران: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه نوربخش، پلاک 21
شماره تماس: 88892228 و 88944906
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
«اینسپشن» تحلیل می شود

دانلود ها پلاس