ایرانی ها شورَش را درآوردند یا خوب شد که تلگرام آمد؟/٤٥ میلیون ایرانی در تلگرام

ایرانی ها شورَش را درآوردند یا خوب شد که تلگرام آمد؟/٤٥ میلیون ایرانی در تلگرام
به گزارش ایسکانیوز به نقل از شهروند، در نخستین ماه هایی که تلگرام را دو برنامه نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت های شبانه روزشان را بچسبند به پیام رسانی که آنها شاید در بازار داغ دیگر پیام رسان ها، ناامیدانه طراحی اش کردند.
حالا بعد از گذشت سه سال از طراحی تلگرام، دیگر برادران «دوروف» مطمئن شده اند که بازارشان را خلاف همیشه، نه در اروپا و آمریکا که باید د …

ایرانی ها شورَش را درآوردند یا خوب شد که تلگرام آمد؟/٤٥ میلیون ایرانی در تلگرام

به گزارش ایسکانیوز به نقل از شهروند، در نخستین ماه هایی که تلگرام را دو برنامه نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت های شبانه روزشان را بچسبند به پیام رسانی که آنها شاید در بازار داغ دیگر پیام رسان ها، ناامیدانه طراحی اش کردند.
حالا بعد از گذشت سه سال از طراحی تلگرام، دیگر برادران «دوروف» مطمئن شده اند که بازارشان را خلاف همیشه، نه در اروپا و آمریکا که باید د …
ایرانی ها شورَش را درآوردند یا خوب شد که تلگرام آمد؟/٤٥ میلیون ایرانی در تلگرام

بک لینک رنک 6

دانلود سریال و آهنگ