ایران، تلگرام ، پیوندتان مبارک!

ایران، تلگرام ، پیوندتان مبارک!
بهمن مهران- بالای سرسره نشسته ایم و داریم مسافر سوار می کنیم: «پایین سرسره، یک نفر!… پایین سرسره، یک نفر!» خب، مثل اینکه ظرفیت تکمیل شد، باید حرکت کنیم. دستمان را لوله می کنیم و مثل بلندگو جلوی دهانمان را می گیریم: «مسافران عزیز، از اینکه سرسره ما را برای خواندن انتخاب کرده اید، سپاسگزاریم. در هنگام سقوط از سرسره، نه دو در از عقب و نه از جلو و نه از هیچ جای دیگر وجود ندارد و باید همان دو لبه سرسره را سفت بچسبید تا به آرامی سقوط کنید. با وجود آنکه این وسیله حمل ونقل هوایی مشابه سایر خطوط حمل ونقل عمل …

ایران، تلگرام ، پیوندتان مبارک!

بهمن مهران- بالای سرسره نشسته ایم و داریم مسافر سوار می کنیم: «پایین سرسره، یک نفر!… پایین سرسره، یک نفر!» خب، مثل اینکه ظرفیت تکمیل شد، باید حرکت کنیم. دستمان را لوله می کنیم و مثل بلندگو جلوی دهانمان را می گیریم: «مسافران عزیز، از اینکه سرسره ما را برای خواندن انتخاب کرده اید، سپاسگزاریم. در هنگام سقوط از سرسره، نه دو در از عقب و نه از جلو و نه از هیچ جای دیگر وجود ندارد و باید همان دو لبه سرسره را سفت بچسبید تا به آرامی سقوط کنید. با وجود آنکه این وسیله حمل ونقل هوایی مشابه سایر خطوط حمل ونقل عمل …
ایران، تلگرام ، پیوندتان مبارک!

بک لینک رنک 8

سپهر نیوز