اگر احمدی نژاد بود، مثل ونزوئلا بودیم/ جای روحانی بودم برجام را در اقتصاد برجسته نمی کردم

اگر احمدی نژاد بود، مثل ونزوئلا بودیم/ جای روحانی بودم برجام را در اقتصاد برجسته نمی کردم
به گزارش هشدارنیوز روزنامه اصلاح طلب شرق نوشت: مصاحبه پیشِ رو گفت وگوی عباس عبدی با نشریه «رمز عبور» است که طبق توافق صورت گرفته او با مسئولان نشریه قرار بود در شماره مردادماه امسال به چاپ برسد، اما چنین شماره ای منتشر نشد. آقای عبدی این موضوع را از طریق تلگرام خبرنگار پیگیری می کند که پس از مدتی تلگرام آن خبرنگار قطع می شود. شماره موبایل منتشره در سایت نشریه نیز خاموش بوده است. بنابراین با توجه به اینکه آقای عباس عبدی راهی برای برقراری ارتباط با این نشریه نداشتند و گمان ایشان این است که …

اگر احمدی نژاد بود، مثل ونزوئلا بودیم/ جای روحانی بودم برجام را در اقتصاد برجسته نمی کردم

به گزارش هشدارنیوز روزنامه اصلاح طلب شرق نوشت: مصاحبه پیشِ رو گفت وگوی عباس عبدی با نشریه «رمز عبور» است که طبق توافق صورت گرفته او با مسئولان نشریه قرار بود در شماره مردادماه امسال به چاپ برسد، اما چنین شماره ای منتشر نشد. آقای عبدی این موضوع را از طریق تلگرام خبرنگار پیگیری می کند که پس از مدتی تلگرام آن خبرنگار قطع می شود. شماره موبایل منتشره در سایت نشریه نیز خاموش بوده است. بنابراین با توجه به اینکه آقای عباس عبدی راهی برای برقراری ارتباط با این نشریه نداشتند و گمان ایشان این است که …
اگر احمدی نژاد بود، مثل ونزوئلا بودیم/ جای روحانی بودم برجام را در اقتصاد برجسته نمی کردم

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی