اپلیکیشن Video Compress

اپلیکیشن Video Compress
کاهش چشمگیر حجم ویدیوها در اندروید

Video Compress اپلیکیشنی برای گوشی های اندروید است که به کمک آن می توانید حجم ویدیوهای خود را قبل از اشتراک گذاری کاهش دهید.
با افزایش سرعت اینترنت، اشتراک گذاری فایل های ویدیویی که نسبت به عکس ها از حجم بالاتری برخوردارند در سال های اخیر با استقبال زیادی مواجه شده است به طوری که اگر سری به اینستاگرام یا تلگرام بزنید مشاهده خواهید کرد که بیشتر فایل های منتشر شده را ویدیوها تشکیل می دهند. محبوبیت فایل های ویدیویی به قدری رشد کرد که اینستاگرام نیز مجبور شد مدت …

اپلیکیشن Video Compress

کاهش چشمگیر حجم ویدیوها در اندروید

Video Compress اپلیکیشنی برای گوشی های اندروید است که به کمک آن می توانید حجم ویدیوهای خود را قبل از اشتراک گذاری کاهش دهید.
با افزایش سرعت اینترنت، اشتراک گذاری فایل های ویدیویی که نسبت به عکس ها از حجم بالاتری برخوردارند در سال های اخیر با استقبال زیادی مواجه شده است به طوری که اگر سری به اینستاگرام یا تلگرام بزنید مشاهده خواهید کرد که بیشتر فایل های منتشر شده را ویدیوها تشکیل می دهند. محبوبیت فایل های ویدیویی به قدری رشد کرد که اینستاگرام نیز مجبور شد مدت …
اپلیکیشن Video Compress

خبرگزاری ایران