اولین واکنش بزرگواری پس از سخنان امروز رهبری +عکس

اولین واکنش بزرگواری پس از سخنان امروز رهبری +عکس
نماینده سابق کهگیلویه بزرگ فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مدبرانه و تبعیت ار آنها را لازم و تمرد از آن را نکوهش نمود؛
متن اظهارات حجت الاسلام بزرگواری که در کانال تلگرام وی آمده است در زیر می آید:
رهبری حکیم و آگاه و مدیر و مدبر وقتی صلاح اشخاص و جامعه را در امری می بیند و گوشزد می نماید باید تبعیت کرد و هر کس سر پیچی کند و تمرد جوید فردی باغی است که از زیر سایه ولایت خارج شده است.
به گزارش راک نیوز  ، چندی پیش بود که تصاویری از دیدار حجت الاسلام بزرگواری و برخی اصولگرایان کهگیلویه در دفتر محمود …

اولین واکنش بزرگواری پس از سخنان امروز رهبری +عکس

نماینده سابق کهگیلویه بزرگ فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مدبرانه و تبعیت ار آنها را لازم و تمرد از آن را نکوهش نمود؛
متن اظهارات حجت الاسلام بزرگواری که در کانال تلگرام وی آمده است در زیر می آید:
رهبری حکیم و آگاه و مدیر و مدبر وقتی صلاح اشخاص و جامعه را در امری می بیند و گوشزد می نماید باید تبعیت کرد و هر کس سر پیچی کند و تمرد جوید فردی باغی است که از زیر سایه ولایت خارج شده است.
به گزارش راک نیوز  ، چندی پیش بود که تصاویری از دیدار حجت الاسلام بزرگواری و برخی اصولگرایان کهگیلویه در دفتر محمود …
اولین واکنش بزرگواری پس از سخنان امروز رهبری +عکس

ganool review