انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند
مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24/1/1395 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24/1/1395 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

خرید بک لینک

عکس