انصاف نیست بعضی مسئولین به ریش مردم بخندند

انصاف نیست بعضی مسئولین به ریش مردم بخندند
کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی مربوط به سخنرانی ایشان در نمازجمعه با موضوع بیکاری و گرانی برای مردم و پول برای مسئولین منتشر کرد.

انصاف نیست بعضی مسئولین به ریش مردم بخندند

کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی مربوط به سخنرانی ایشان در نمازجمعه با موضوع بیکاری و گرانی برای مردم و پول برای مسئولین منتشر کرد.
انصاف نیست بعضی مسئولین به ریش مردم بخندند

فیلم سریال آهنگ