انتقام گیری عجیب تلگرامی از دختر جوان

انتقام گیری عجیب تلگرامی از دختر جوان
مهندس جوان وقتی فهمید دختر مورد علاقه اش قصد ترک او را دارد، دست به انتقام گیری عجیبی زد. او با نصب ابزار جاسوسی در خودروی دخترجوان از او فیلم گرفت و در تلگرام پخش کرد.

انتقام گیری عجیب تلگرامی از دختر جوان

مهندس جوان وقتی فهمید دختر مورد علاقه اش قصد ترک او را دارد، دست به انتقام گیری عجیبی زد. او با نصب ابزار جاسوسی در خودروی دخترجوان از او فیلم گرفت و در تلگرام پخش کرد.
انتقام گیری عجیب تلگرامی از دختر جوان

ganool review