انتقام از همسر به شیوه تلگرامی

انتقام از همسر به شیوه تلگرامی
فردی که با انتشار تصاویر خصوصی همسرش در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام از وی برآمده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری استان مازندران، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی مراجعه زنی به این مرکز پلیس مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی اش کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.وی تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با بررسی های اطلاعاتی و فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، همسر شاکیه را به …

انتقام از همسر به شیوه تلگرامی

فردی که با انتشار تصاویر خصوصی همسرش در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام از وی برآمده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری استان مازندران، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی مراجعه زنی به این مرکز پلیس مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی اش کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.وی تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با بررسی های اطلاعاتی و فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، همسر شاکیه را به …
انتقام از همسر به شیوه تلگرامی

سایت خبری زندگی