انتشار خبر شکنجه؛ مروج خشونت یا پیشگیری از تکرار؟

انتشار خبر شکنجه؛ مروج خشونت یا پیشگیری از تکرار؟
پس از انتشار خبری مبنی بر شکنجه 21 روزه اعظم از سوی همسرش بسیاری از کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده و نقش رسانه را در ترویج خشونت در جامعه با انتشار اینگونه اخبار مورد نقد و بررسی قرار دادند.

به گزارش آنا، در روزهای اخیر اخبار و تصاویری از شکنجه 21 روزه اعظم، زن مشهدی توسط همسرش در رسانه ها منتشر شد که این گزارش به حدی دلخراش بود که حتی شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم نتوانست آن را کامل بخواند و در کانال تلگرام خود نوشت که به دلیل شدت و وسعت خشونت اعمال شده علی …

انتشار خبر شکنجه؛ مروج خشونت یا پیشگیری از تکرار؟

پس از انتشار خبری مبنی بر شکنجه 21 روزه اعظم از سوی همسرش بسیاری از کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده و نقش رسانه را در ترویج خشونت در جامعه با انتشار اینگونه اخبار مورد نقد و بررسی قرار دادند.

به گزارش آنا، در روزهای اخیر اخبار و تصاویری از شکنجه 21 روزه اعظم، زن مشهدی توسط همسرش در رسانه ها منتشر شد که این گزارش به حدی دلخراش بود که حتی شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم نتوانست آن را کامل بخواند و در کانال تلگرام خود نوشت که به دلیل شدت و وسعت خشونت اعمال شده علی …
انتشار خبر شکنجه؛ مروج خشونت یا پیشگیری از تکرار؟

لایسنس نود 32 ورژن 7

سپهر نیوز