اقدامات بیمه مرکزی منطبق بر مقررات بوده و تخلفی صورت نگرفته است

اقدامات بیمه مرکزی منطبق بر مقررات بوده و تخلفی صورت نگرفته است
به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار »، درپی انتشار اخبار وگزارشهای مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخی از مدیران بیمه مرکزی به اگاهی می رساند که مطابق بررسی های بعمل آمده، هیچگونه تخلفی در این زمینه صورت نگرفته و کلیه پرداختها بر اساس مقررات و ضوابط قانونی مربوط انجام گرفته است.
در اطلاعیه بعدی توضیحات تفصیلی و مستند در این زمینه ارایه خواهد شد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام …

اقدامات بیمه مرکزی منطبق بر مقررات بوده و تخلفی صورت نگرفته است

به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار »، درپی انتشار اخبار وگزارشهای مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخی از مدیران بیمه مرکزی به اگاهی می رساند که مطابق بررسی های بعمل آمده، هیچگونه تخلفی در این زمینه صورت نگرفته و کلیه پرداختها بر اساس مقررات و ضوابط قانونی مربوط انجام گرفته است.
در اطلاعیه بعدی توضیحات تفصیلی و مستند در این زمینه ارایه خواهد شد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام …
اقدامات بیمه مرکزی منطبق بر مقررات بوده و تخلفی صورت نگرفته است

آهنگ جدید