افشاگری بعیدی نژاد درباره خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

افشاگری بعیدی نژاد درباره خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
به گزارش “فرهیختگان آنلاین” به نقل از ایسنا، حمید بعیدی نژاد نوشت:
١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال …

افشاگری بعیدی نژاد درباره خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
به گزارش “فرهیختگان آنلاین” به نقل از ایسنا، حمید بعیدی نژاد نوشت:
١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال …
افشاگری بعیدی نژاد درباره خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

آپدیت نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز