افسر امنیتی فرانسه با هک کردن تلگرام یک داعشی، ده ها عامل ترور را دستگیر کرد

افسر امنیتی فرانسه با هک کردن تلگرام یک داعشی، ده ها عامل ترور را دستگیر کرد
سرویس امنیتی فرانسه معتقد است، حساب کاربری رمزگذاری شده یکی از مغزهای عضو گیر و جلاد گروهک تروریستی داعش ، کلید شناسایی و دستگیری صدها نیروی تازه جذب شده تکفیری ها است.

افسر امنیتی فرانسه با هک کردن تلگرام یک داعشی، ده ها عامل ترور را دستگیر کرد

سرویس امنیتی فرانسه معتقد است، حساب کاربری رمزگذاری شده یکی از مغزهای عضو گیر و جلاد گروهک تروریستی داعش ، کلید شناسایی و دستگیری صدها نیروی تازه جذب شده تکفیری ها است.
افسر امنیتی فرانسه با هک کردن تلگرام یک داعشی، ده ها عامل ترور را دستگیر کرد

اخبار دنیای دیجیتال