افزوده شدن بازی ها در آپدیت بعدی تلگرام

افزوده شدن بازی ها در آپدیت بعدی تلگرام
در آپدیت بعدی تلگرام بازی ها به این پیام رسان افزوده می شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، تلگرام در ادامه آپدیت های متفاوت خود و افزودن قابلیت هایی نظیر ویرایش تصویر و اضافه کردن ماسک , ارسال تصاویر متحرک با استفاده از تصویر برداری با دوربین گوشی و … اینبار در آپدیت بعدی خود قرار است بازی و سرگرمی را نیز به این پیام رسان اضافه کند.
این قابلیت با استفاده از ربات @gamee میسر خواهد شد که هم اکنون در دسترس است اما محتوای آن با نسخه فعلی تلگرام سازگار نیست.

افزوده شدن بازی ها در آپدیت بعدی تلگرام

در آپدیت بعدی تلگرام بازی ها به این پیام رسان افزوده می شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، تلگرام در ادامه آپدیت های متفاوت خود و افزودن قابلیت هایی نظیر ویرایش تصویر و اضافه کردن ماسک , ارسال تصاویر متحرک با استفاده از تصویر برداری با دوربین گوشی و … اینبار در آپدیت بعدی خود قرار است بازی و سرگرمی را نیز به این پیام رسان اضافه کند.
این قابلیت با استفاده از ربات @gamee میسر خواهد شد که هم اکنون در دسترس است اما محتوای آن با نسخه فعلی تلگرام سازگار نیست.
افزوده شدن بازی ها در آپدیت بعدی تلگرام

اتومبیل