افزایش 63 درصدی جرایم فضای مجازی

افزایش 63 درصدی جرایم فضای مجازی
به گزارش گروه خبر « خبرگزاری برنا » سردار سید کمال هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات هر سال رشد جرایم را شاهد بودیم؛ در 6 ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است که نزدیک به 42.5 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
او با بیان اینکه در سال 1393، 52 درصد جرایم مربوط به برداشت های غیرمجاز بود گفت: امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته ایم کاهش 34 درصدی را شاهد هستیم.
رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه در جرائم اینترنتی، جرائم …

افزایش 63 درصدی جرایم فضای مجازی

به گزارش گروه خبر « خبرگزاری برنا » سردار سید کمال هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات هر سال رشد جرایم را شاهد بودیم؛ در 6 ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است که نزدیک به 42.5 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
او با بیان اینکه در سال 1393، 52 درصد جرایم مربوط به برداشت های غیرمجاز بود گفت: امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته ایم کاهش 34 درصدی را شاهد هستیم.
رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه در جرائم اینترنتی، جرائم …
افزایش 63 درصدی جرایم فضای مجازی

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی