اعلام اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری
اعلام اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری 
اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری کاراته اعلام شد.
به گزارش ” پایگاه اطلاع رسانی ستارگان کاراته” و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری برای قضاوت در لیگ های کاراته و نیز مربیگری برای کوچینگ بازیکنان در 2بخش مردان و زنان 21 شهریور ماه برگزار شد که اسامی پذیرفته شدگان این دوره در فایل pdf در کانال تلگرام ستارگان کاراته قابل دسترسی است.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری 
اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری کاراته اعلام شد.
به گزارش ” پایگاه اطلاع رسانی ستارگان کاراته” و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری برای قضاوت در لیگ های کاراته و نیز مربیگری برای کوچینگ بازیکنان در 2بخش مردان و زنان 21 شهریور ماه برگزار شد که اسامی پذیرفته شدگان این دوره در فایل pdf در کانال تلگرام ستارگان کاراته قابل دسترسی است.
اعلام اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله کلاس بازآموزی داوری و مربیگری

مرکز فیلم