اعتراض توکلی به حقوق ۳۵میلیونی یک مقام عالی رتبه

اعتراض توکلی به حقوق ۳۵میلیونی یک مقام عالی رتبه
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرد.

اعتراض توکلی به حقوق ۳۵میلیونی یک مقام عالی رتبه

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرد.
اعتراض توکلی به حقوق ۳۵میلیونی یک مقام عالی رتبه

یوزرنیم و پسورد نود 32

فیلم سریال آهنگ