اعتراض به حقوق ۳۵میلیون تومانی یک مقام عالی رتبه دولتی

اعتراض به حقوق ۳۵میلیون تومانی یک مقام عالی رتبه دولتی
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرد.

اعتراض به حقوق ۳۵میلیون تومانی یک مقام عالی رتبه دولتی

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرد.
اعتراض به حقوق ۳۵میلیون تومانی یک مقام عالی رتبه دولتی

آپدیت نود 32 نسخه 4

روزنامه قانون