اعتراض به بی حجاب نبودن در کنسرت!

اعتراض به بی حجاب نبودن در کنسرت!
رونوشت : کانال تلگرامی @didbanir با انتشار تصویر زیر نوشت: خبرنگار شبکه «صدای آمریکا» از اینکه اعضای گروه موسیقی #چارتار با زنان بی حجاب عکس نگرفته اند، عصبانی شده و گفته نباید به کنسرت این افراد رفت!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید .

اعتراض به بی حجاب نبودن در کنسرت!

رونوشت : کانال تلگرامی @didbanir با انتشار تصویر زیر نوشت: خبرنگار شبکه «صدای آمریکا» از اینکه اعضای گروه موسیقی #چارتار با زنان بی حجاب عکس نگرفته اند، عصبانی شده و گفته نباید به کنسرت این افراد رفت!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید .
اعتراض به بی حجاب نبودن در کنسرت!

دانلود ها پلاس