اظهارات بعیدی نژاد درباره حضور ایران در نشست انجمن جهانی هسته ای در لندن

اظهارات بعیدی نژاد درباره حضور ایران در نشست انجمن جهانی هسته ای در لندن
به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در مطلبی در صفحه تلگرام خود نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسابرجام اتفاق افتاد. ایران که برای سال های سال نمی توانست در جمع بین المللی شرکت ها و کمپانی های عمده …

اظهارات بعیدی نژاد درباره حضور ایران در نشست انجمن جهانی هسته ای در لندن

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در مطلبی در صفحه تلگرام خود نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسابرجام اتفاق افتاد. ایران که برای سال های سال نمی توانست در جمع بین المللی شرکت ها و کمپانی های عمده …
اظهارات بعیدی نژاد درباره حضور ایران در نشست انجمن جهانی هسته ای در لندن

خبرگزاری اصفهان