اظهارات بسیار تند برخی از کارشناسان مایه تعجب است

اظهارات بسیار تند برخی از کارشناسان مایه تعجب است
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به اظهارات مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره برجام واکنش نشان داد.
دونالد ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازهم اعلام کرد که در صورت رئیس جمهور شدن برجام را پاره می کند. در همین حال مدیر مسئول یکی از روزنامه های کشور چنین اظهاراتی را تایید کرد و این امر باعث شد که یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای به چنین موضع گیری هایی واکنش نشان دهد. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: «در حالی که مسئولین عالی کشور مرتب تاکید …

اظهارات بسیار تند برخی از کارشناسان مایه تعجب است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به اظهارات مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره برجام واکنش نشان داد.
دونالد ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازهم اعلام کرد که در صورت رئیس جمهور شدن برجام را پاره می کند. در همین حال مدیر مسئول یکی از روزنامه های کشور چنین اظهاراتی را تایید کرد و این امر باعث شد که یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای به چنین موضع گیری هایی واکنش نشان دهد. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: «در حالی که مسئولین عالی کشور مرتب تاکید …
اظهارات بسیار تند برخی از کارشناسان مایه تعجب است

فروش بک لینک