اطلاعات افشا شده کاربران اپراتور تلفن همراه تازه نیست

اطلاعات افشا شده کاربران اپراتور تلفن همراه تازه نیست
تهران-ایرنا- یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اطلاعات فاش شده کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور در تلگرام مربوط به دو سال پیش است و تازه نیست ولی این موضوع با همکاری پلیس فتا و وزارت ارتباطات پیگیری می شود.

اطلاعات افشا شده کاربران اپراتور تلفن همراه تازه نیست

تهران-ایرنا- یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اطلاعات فاش شده کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور در تلگرام مربوط به دو سال پیش است و تازه نیست ولی این موضوع با همکاری پلیس فتا و وزارت ارتباطات پیگیری می شود.
اطلاعات افشا شده کاربران اپراتور تلفن همراه تازه نیست

خرید vpn makers

ساخت بنر