استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان تلگرام

استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان تلگرام
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ وزیر ارتباطات با اظهار بی اطلاعی از استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان خارجی تلگرام در مکاتبات اداری گفت: درصورتی که این موضوع صحت داشته باشد به هیچ عنوان با آن موافق نیستم .
محمود واعظی در حاشیه افتتاح سالن های هفدهمین نمایشگاه بین المللی تله کام ۲۰۱۶ به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در مورد موضوع استفاده از پیام رسان خارجی تلگرام در برخی دستگاه های اداری و دولتی که پیش ازاین از سوی معاون دادستانی کشور مطرح شده بود، در پاسخ گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما …

استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان تلگرام

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ وزیر ارتباطات با اظهار بی اطلاعی از استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان خارجی تلگرام در مکاتبات اداری گفت: درصورتی که این موضوع صحت داشته باشد به هیچ عنوان با آن موافق نیستم .
محمود واعظی در حاشیه افتتاح سالن های هفدهمین نمایشگاه بین المللی تله کام ۲۰۱۶ به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در مورد موضوع استفاده از پیام رسان خارجی تلگرام در برخی دستگاه های اداری و دولتی که پیش ازاین از سوی معاون دادستانی کشور مطرح شده بود، در پاسخ گفت: در این مورد اطلاعی ندارم اما …
استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان تلگرام

ماشین های جدید