استفاده از تلگرام ممنوع شد

استفاده از تلگرام ممنوع شد
اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود!

استفاده از تلگرام ممنوع شد

اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود!
استفاده از تلگرام ممنوع شد

دانلود فیلم با لینک مستقیم