استدلال عجیب سایت حامی احمدی نژاد: مرگ ستایش نتیجه اعتماد به جوانان است

استدلال عجیب سایت حامی احمدی نژاد: مرگ ستایش نتیجه اعتماد به جوانان است
سایت رجانیوز، اصلی ترین حامی رسانه ای دولت احمدی نژاد و مخالف دولت روحانی در مطلبی عجیب علت کشته شدن ستایش ۶ ساله را اعتماد به جوانان دانست.
به گزارش ریسک نیوز،سایت «رجانیوز» که سایت حامی احمدی نژاد است در نوشته ای عجیب نوشت: «آقایان وزارت ارتباطات! مسئول مستقیم تراژدی «ستایش» شما هستید. آن روزی که به اسم «اینترنت آزاد» و برای مصارف انتخاباتی چشم بر کانال های مستهجن تلگرام بسته شد، باید منتظر این روزها می نشستیم!»
این سایت با انتقاد از اعتماد دولت به جوانان افزوده است: همان روزی که آقای رئیس جمهور …

استدلال عجیب سایت حامی احمدی نژاد: مرگ ستایش نتیجه اعتماد به جوانان است

سایت رجانیوز، اصلی ترین حامی رسانه ای دولت احمدی نژاد و مخالف دولت روحانی در مطلبی عجیب علت کشته شدن ستایش ۶ ساله را اعتماد به جوانان دانست.
به گزارش ریسک نیوز،سایت «رجانیوز» که سایت حامی احمدی نژاد است در نوشته ای عجیب نوشت: «آقایان وزارت ارتباطات! مسئول مستقیم تراژدی «ستایش» شما هستید. آن روزی که به اسم «اینترنت آزاد» و برای مصارف انتخاباتی چشم بر کانال های مستهجن تلگرام بسته شد، باید منتظر این روزها می نشستیم!»
این سایت با انتقاد از اعتماد دولت به جوانان افزوده است: همان روزی که آقای رئیس جمهور …
استدلال عجیب سایت حامی احمدی نژاد: مرگ ستایش نتیجه اعتماد به جوانان است

بک لینک قوی

استخدام