استخدام یک نفر مدیر فروش در قزوین

استخدام یک نفر مدیر فروش در قزوین
یک شرکت معتبر و با سابقه تولید مواد غذایی در قزوین به یک نفر مدیر فروش با تجربه جهت همکاری نیازمند می باشد.
تلفن: ۰۹۱۲۷۸۴۹۱۹۶
ارسال رزومه به شماره تلگرام : ۰۹۱۲۰۹۶۸۶۵۹

استخدام یک نفر مدیر فروش در قزوین

یک شرکت معتبر و با سابقه تولید مواد غذایی در قزوین به یک نفر مدیر فروش با تجربه جهت همکاری نیازمند می باشد.
تلفن: ۰۹۱۲۷۸۴۹۱۹۶
ارسال رزومه به شماره تلگرام : ۰۹۱۲۰۹۶۸۶۵۹
استخدام یک نفر مدیر فروش در قزوین

باشگاه خبری ورزشی