استخدام کارشناس بازرگانی و فوق دیپلم فنی

استخدام کارشناس بازرگانی و فوق دیپلم فنی
یک شرکت واقع در شهرک صنعتی طوس مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:
کارشناس بازرگانی فوق دیپلم فنی
شماره تلگرام: ۰۹۳۹۰۹۰۲۰۶۹
ارسال رزومه به ایمیل nstoos@yahoo.com

استخدام کارشناس بازرگانی و فوق دیپلم فنی

یک شرکت واقع در شهرک صنعتی طوس مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:
کارشناس بازرگانی فوق دیپلم فنی
شماره تلگرام: ۰۹۳۹۰۹۰۲۰۶۹
ارسال رزومه به ایمیل nstoos@yahoo.com
استخدام کارشناس بازرگانی و فوق دیپلم فنی

موزیک سرا