استخدام نیروی آشنا به مکانیک و برق صنعتی

استخدام نیروی آشنا به مکانیک و برق صنعتی
تخصص های آگهی
استخدام برقکار صنعتی استخدام مدیر تولید استخدام مهندس مکانیک
محل آگهی
استخدام قزوین
دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی فنی آشنا به مکانیک و برق صنعتی ( تحصیلکرده و سن زیر 40 سال ) جهت سرپرستی تولید واقع در شهر صنعتی لیا نیازمندیم.
لطفا رزومه و سوابق کاری و مهارت ها را به آدرس ایمیل Pishronakh@gmail.com و یا شماره تلفن 09122250398 تلگرام و یا اس ام اس نمایید.
تماس تلفنی به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد لطفا تماس نگیرید.
ارسال رزومه به این کارفرما …

استخدام نیروی آشنا به مکانیک و برق صنعتی

تخصص های آگهی
استخدام برقکار صنعتی استخدام مدیر تولید استخدام مهندس مکانیک
محل آگهی
استخدام قزوین
دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی فنی آشنا به مکانیک و برق صنعتی ( تحصیلکرده و سن زیر 40 سال ) جهت سرپرستی تولید واقع در شهر صنعتی لیا نیازمندیم.
لطفا رزومه و سوابق کاری و مهارت ها را به آدرس ایمیل Pishronakh@gmail.com و یا شماره تلفن 09122250398 تلگرام و یا اس ام اس نمایید.
تماس تلفنی به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد لطفا تماس نگیرید.
ارسال رزومه به این کارفرما …
استخدام نیروی آشنا به مکانیک و برق صنعتی

اندروید