استخدام موسسه تیزهوشان امید فردا

استخدام موسسه تیزهوشان امید فردا
بخش مهد کودک تیزهوشان امید فردا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران شعبه شهرک غرب استخدام می نماید.
 ردیف عنوان شغلی و توضیحات
۱
نظافتچی ساختمان و کودکان

۲
معلم زبان کودک

۳
مربی محاسبات ذهنی کودک(چرتکه)

۴
مربی نجوم کودک

متقاضیان محترمی که ساکنین شمال غرب و شمال تهران و آشنا به امور کودک هستند می توانند مشخصات خود را به شماره تلگرام زیر ارسال نمایند. ساعت مراجعه ۱۶ عصر
آدرس: تهران، شهرک غرب،انتهای خیابان سپهر،گلبرگ یوم،گلرخ،پلاک107،نبش بزرگراه …

استخدام موسسه تیزهوشان امید فردا

بخش مهد کودک تیزهوشان امید فردا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران شعبه شهرک غرب استخدام می نماید.
 ردیف عنوان شغلی و توضیحات
۱
نظافتچی ساختمان و کودکان

۲
معلم زبان کودک

۳
مربی محاسبات ذهنی کودک(چرتکه)

۴
مربی نجوم کودک

متقاضیان محترمی که ساکنین شمال غرب و شمال تهران و آشنا به امور کودک هستند می توانند مشخصات خود را به شماره تلگرام زیر ارسال نمایند. ساعت مراجعه ۱۶ عصر
آدرس: تهران، شهرک غرب،انتهای خیابان سپهر،گلبرگ یوم،گلرخ،پلاک107،نبش بزرگراه …
استخدام موسسه تیزهوشان امید فردا

آخرین اخبار ورزشی