استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی در استان هرمزگان

استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی در استان هرمزگان
استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی در استان هرمزگان
استخدام هرمزگان / استخدامی جدید

استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی
استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی
یک شرکت مهندسی جهت همکاری یک منشی (خانم) با فن بیان قوی و یک کاردان الکترونیک در هرمزگان استخدام می نماید.
(ارسال رزومه از طریق تلگرام)
تلفن: ۰۹۰۱۳۰۵۵۵۶۶

 دانلود نمونه سئوالات استخدامی رشته حسابداری

===================================================

نکات قابل تذکر به تمامی کارجویان …

استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی در استان هرمزگان

استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی در استان هرمزگان
استخدام هرمزگان / استخدامی جدید

استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی
استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی
یک شرکت مهندسی جهت همکاری یک منشی (خانم) با فن بیان قوی و یک کاردان الکترونیک در هرمزگان استخدام می نماید.
(ارسال رزومه از طریق تلگرام)
تلفن: ۰۹۰۱۳۰۵۵۵۶۶

 دانلود نمونه سئوالات استخدامی رشته حسابداری

===================================================

نکات قابل تذکر به تمامی کارجویان …
استخدام منشی و کاردان الکترونیک در یک شرکت مهندسی در استان هرمزگان

خبر فرهنگیان