استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی
تخصص های آگهی
استخدام منشی
محل آگهی
استخدام کرمان
استخدام
منشی خانم ترجیحا مجرد جهت شرکت مهندسی ارسال مشخصات و رزومه به صورت پیامک یا تلگرام 09301401300
اطلاعات تماس آگهی
تلفن تماس: 0930xxxxxxxx (نمایش کامل)
درج رزومه

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

تخصص های آگهی
استخدام منشی
محل آگهی
استخدام کرمان
استخدام
منشی خانم ترجیحا مجرد جهت شرکت مهندسی ارسال مشخصات و رزومه به صورت پیامک یا تلگرام 09301401300
اطلاعات تماس آگهی
تلفن تماس: 0930xxxxxxxx (نمایش کامل)
درج رزومه
استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

کیمیا دانلود