استخدام مجموعه بزرگ تولیدی لبنیات در مشهد

استخدام مجموعه بزرگ تولیدی لبنیات در مشهد
یک مجموعه بزرگ تولیدی لبنی در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

ردیف
عنوان شغلی
سابقه کاری

۱
سرپرست تولید
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

۲
کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

۳
انباردار
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

۴
مدیر داخلی فروشگاه
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

ارسال رزومه به ایمیل: h.yazdi110@gmail.com
و یا از طریق تلگرام به شماره: ۰۹۳۵۴۷۹۹۹۳۷

استخدام مجموعه بزرگ تولیدی لبنیات در مشهد

یک مجموعه بزرگ تولیدی لبنی در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

ردیف
عنوان شغلی
سابقه کاری

۱
سرپرست تولید
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

۲
کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

۳
انباردار
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

۴
مدیر داخلی فروشگاه
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری

ارسال رزومه به ایمیل: h.yazdi110@gmail.com
و یا از طریق تلگرام به شماره: ۰۹۳۵۴۷۹۹۹۳۷
استخدام مجموعه بزرگ تولیدی لبنیات در مشهد

خبرهای داغ